MITSUBISHI CONCEPT XR-PHEV EVOLUTION SILVER

HOME – POCKET CARS – MAJORETTE – RACING CARS – MITSUBISHI CONCEPT XR-PHEV EVOLUTION

We will not find concept cars in the environment of small POCKET CARS models. That is why we welcomed the MAJORETTE offer, which also includes these cars in the offer. The MITSUBISHI CONCEPT XR-PHEV EVOLUTION car is included in the MAJORETTE offer in several color versions. What is important, however, is that these are real existing concepts produced by MITSUBISHI. The concepts serve as a new direction for the Japanese carmaker in the world of racing specials.

Koncepčných automobilov v prostredí malých POCKET CARS modelov nenájdeme veľa. Preto sme uvítali ponuku MAJORETTE ktorá má tieto automobily obsiahnuté v ponuke. Auto MITSUBISHI CONCEPT XR-PHEV EVOLUTION je v ponuke MAJORETTE navrhnuté hneď v niekoľkých farebných prevedeniach. Čo je však podstatné, že sa jedná o reálne existujúci koncept vyrobený automobilkou MITSUBISHI. Koncept slúži ako nový smer Japonskej automobilky. Taktiež sa z konceptu čerpajú i návrhy pre nové športové a závodné verzie nových modelov MITSUBISHI.

The car was manufactured by MAJORETTE on the basis of real existing cars. That is why it was easy for us to compare the lines of the model based on the available images from the Internet. We must regret to say that in this case MAJORETTE has totally designed a bad and inaccurate replica. The model is low and too stretched. The main and significant difference is seen on the back of the roof. The original has a slightly contemplative or even rounded one. MAJORETTE, on the other hand, designed a flat roof. We are sorry, but if you are looking for an exact model of this concept, we advise you to avoid this car.

Autíčko vyrobilo MAJORETTE na základe reálne existujúcich automobilov. I preto bolo pre nás ľahké porovnať línie modelu na základe dostupných obrázkov z internetu. Musíme s poľutovaním oznámiť, že v tomto prípade MAJORETTE totálne navrhlo zlú a nepresnú repliku. Model je nízky a priveľmi natiahnutý. Hlavný a podstatný rozdiel je vidieť na zadnej časti strechy. Originál ju má mierne zvažujúcu až oblú. Naopak MAJORETTE navrhlo strechu rovnú. Je nám ľúto, ale ak hľadáte presný model tohto konceptu, radíme vám, aby ste sa vyhli tomuto autíčku.However, if we were talking about painting, the graphic design of the model would probably also have to close our eyes in places. The model looked quite cheap with a lot of scratches on the paint. Note that the model was never removed from the packaging until the review. Of course, the toy car to complete the RACING CARS edition must not be missing. But as a piece in the collection, we do not recommend this car due to its inaccurate lines, which are the basis of every model.

Ak by sme sa však bavili o lakovaní, grafickej úprave modelu asi by sme tiež museli miestami prižmúriť oči. Model pôsobil dosť lacno s množstvom škrabancov na laku. Podotkneme, že model nikdy nebol vytiahnutý z obalu až počas recenzie. Samozrejme, že autíčko na doplnenie edície RACING CARS nesmie chýbať. Ale ako samotný kúsok do zbierky toto autíčko neodporúčame kvôli jeho nepresným líniám, ktoré sú základom každého modelu.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s