FENDT 1050 VARIO FRONT LOADER (SIKU)

HOME – POCKET CARS – SIKU – AGRICULTURE – AGRICULTURE VARIOUS SCALE – FENDT 1050 VARIO FRONT LOADER

It is always interesting for us to have something unconventional on the table. Construction or agricultural technology is always an interesting diversification. SIKU not only focuses on common civilian models in various scales, but also offers a wide range of agricultural machinery for large and small collectors. Another novelty for 2021 is this small FENDT 1050 VARIO tractor with front loader. The approximate scale of this crumb is 1/95.

Je vždy zaujímavé pre nás mať niečo netradičné na stole. Stavebná alebo poľnohospodárska technika je vždy zaujímavým spestrením. Spoločnosť SIKU sa zameriava nielen na bežné civilné modely v rôznych mierkach, ale ponúka pre veľkých a malých zberateľov širokú ponuku poľnohospodárskej techniky. Ďalšou novinkou pre rok 2021 je tento malý traktor FENDT 1050 VARIO s predným nakladačom. Približná mierka tohto drobčeka je 1/95.

The model is characterized by really precise processing from the first glance. The manufacturer has retained a number of well-designed and precisely designed main parts. Also, by fitting massive rubber wheels, the model gained more attractiveness. The majority of the model is metal, unfortunately the cabin with a lot of details is without glazing. The axles are fixed without the possibility of tilting. The front loading arm is made of plastic, but partly variable. The paintwork of the tractor maintains an approximate shade of green. Also, some distinctive elements such as SIKU lights have been replaced by printed graphics that are accurate. It is worth noting the FENDT logo on the bonnet.

Model sa vyznačuje naozaj precíznym spracovaním už od prvého pohľadu. Množstvo dobre a presne navrhnutých hlavných častí výrobca zachoval. Taktiež osadením masívnych gumených kolies model viac získal na atraktivite. Prevažná časť modelu je kovová, bohužiaľ kabína s množstvom detailov je bez presklenia. Nápravy sú fixné bez možnosti náklonu. Predné nakladacie rameno je z plastu, ale čiastočne variabilné. Laková úprava traktora dodržiava približný odtien zelenej farby. Taktiež niektoré výrazne prvky ako sú svetlá SIKU nahradilo tlačenou grafikou, ktorá je presná. Za povšimnutie stojí logo FENDT na motorovej kapote.

We consider the tractor to be well designed. In addition, its size fits well into the collection of models around 1/64. A significant advantage of SIKU models over the competition is their overall impression. If you hold a SIKU model in your hands, you always feel that it is about more, because it depends on the details.

Traktor považujeme za dobre navrhnutý. Naviac jeho rozmer dobre zapadne do zbierky modelov okolo 1/64. Výraznou prevahou modelov SIKU nad konkurenciou je ich celkový dojem. Ak držíte model od SIKU v rukách vždy máte pocit, že ide o viac, veď záleží na detailoch.

Kat. Číslo – REF: 1393
Mierka – Scale: 1/95
Rok – Year: 2021


Za podporu a sponzorovanie rubriky POCKET CARS ďakujeme spoločnosti OLYMPTOY, s.r.o. / We thank OLYMPTOY, s.r.o. for support and sponsorship of the POCKET CARS section.


Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s