JEAN GRATON, STORY AUTHOR MICHEL VAILLANT, DIED

HOMEGARAGENEW MODELS – JEAN GRATON DIED

V západnej Európe bol veľmi známi vďaka svojej tvorbe príbehov fiktívneho pretekára Michela Vaillanta. Desiatky rokov tvoril pre mnohých nadšencov pretekárskeho sveta príbehy, ktoré by oni sami chceli zažiť. Dlhoročné dielo tak prišlo o svojho otca. V Bruseli (Belgicko) dňa 21. Januára 2021 vo veku 97 rokov opustil Jean Graton tento svet a pridal sa na večnú púť k pretekárom, ktorých vo svojich dielach priamo či nepriamo stvárňoval už od roku 1957.

He was very famous in Western Europe for his creation of the stories of the fictional racer Michel Vaillant. For decades, he has been creating stories for many racing world enthusiasts that they themselves would like to experience. The long-term work thus lost its father. In Brussels (Belgium) on January 21, 2021, at the age of 97, Jean Graton left this world and joined the eternal pilgrimage to the riders, whom he has portrayed directly or indirectly in his works since 1957.

Jean Graton začínal ako firemný grafik pre rôzne reklamné agentúry. Svoju túžbu kresliť príbehy a vytvárať fiktívne postavy nikdy nestratil. V roku 1953 začal publikovať svoje kresby, v tej dobe už populárnom TINTIN časopise. V roku 1957 prišla na svet postava Michael Vaillant ktorá si za veľmi krátku dobu získala veľkú popularitu. Už v roku 1959 vydal Le Lombard celý album. V roku 1966 vytvoril Graton so svojou manželkou Francine sériu Les Labourdet a v rokoch 1967 až 1970 ju publikoval v časopise Chez Nous. V roku 1972 vytvoril Julie Woodovú, postavu, ktorá hrala najskôr vo svojej vlastnej sérii, potom v sérii Michela Vaillanta. V roku 1982 Graton začal so svojím synom Philippom Gratonom, vlastným vydavateľstvom Graton Editeur. V roku 1995 uviedol spolu s Philippom Gratonom sériu Dossiers Michel Vaillant. Každý album je venovaný slávnemu vodičovi. V roku 2004 sa Graton vo veku 80 rokov rozhodol odísť do dôchodku a prestať kresliť. V jeho dielach pokračujú Philippe Graton a Studio Graton, ktoré sám vytvoril. Dielo Michael Vaillant sa dočkalo i filmového stvárnenia v roku 2003.

Jean Graton started as a corporate graphic designer for various advertising agencies. He never lost his desire to draw stories and create fictional characters. In 1953, he began publishing his drawings, the then popular TINTIN magazine. In 1957, the character Michael Vaillant was born, which gained great popularity in a very short time. As early as 1959, Le Lombard released the entire album. In 1966, Graton and his wife Francine created the series Les Labourdet, and from 1967 to 1970 he published it in Chez Nous magazine. In 1972, he created Julie Wood, a character who played first in her own series, then in Michel Vaillant’s series. In 1982, Graton began with his son Philippe Graton, his own publishing house, Graton Editeur. In 1995, together with Philippe Graton, Michel Vaillant introduced the Dossiers series. Each album is dedicated to a famous driver. In 2004, at the age of 80, Graton decided to retire and stop drawing. His works are continued by Philippe Graton and Studio Graton, which he created himself. Michael Vaillant’s film was also made in 2003.

Nás veľmi potešil kamarátsky vzťah Jean Gratona s legendárnym hercom Steve McQeen. Autor príbehov si dovolil v niektorých príbehoch slávneho herca obsadiť do príbehu. Myslíme si, že to bol isto zrod úprimného priateľstva veľmi odlišných mužov.

We were very pleased with Jean Graton’s friendship with the legendary actor Steve McQeen. In some stories, the author of the stories allowed himself to cast the famous actor in the story. We think it was certainly the birth of a sincere friendship of very different men.

Zberatelia modelov sa stretávali a stále stretávajú so stvárnením pretekárskych vozidiel vo farbách ktoré sám autor navrhol pre závodný tím Michael Valliant. Prevažná časť modelov je v mierke 1/43 a je dostupná v rámci eshopov.

The collectors of the models met and still meet with the design of racing cars in colors that the author himself designed for the racing team Michael Valliant. Most models are in 1/43 scale and are available in e-shops.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s