O NÁS / ABOUT US

Počiatky vzniku našej redakcie treba hľadať ešte v roku 2017, kedy si naše články  našli svojich čitateľov. Ich pozitívne ohlasy sa stali pre nás výzvou.  Naše publikovanie dosiahlo počas necelých troch rokov zaujímavé úspechy. Tiež sme sa podieľali na tvorbe obsahu mesačníka Veterán rubrikou zameranou  na zberateľské modely. Cítime, že chýba na trhu periodikum venujúce sa zberateľom a ich záľube v replikách automobilov, lietadiel a pod. To je náš cieľ. Rozšíriť blog do takej miery, aby si každý vedel na našich stránkach nájsť informácie a prehľad o nových modeloch. V prípade záujmu zapojiť sa ako respondent vlastných recenzii kontaktujte nás na diecastplasticmodels@gmail.com

The beginnings of the creation of our editorial office should be traced back to 2017, when our articles found their readers. Their positive feedback has become a challenge for us. Our publishing has achieved interesting success in less than three years. We also participated in the creation of the content of the monthly Veteran with a section focused on collector’s models. We feel that there is no periodical on the market dedicated to collectors and their hobby in replicas of cars, planes, etc. That is our goal. Expand the blog to such an extent that everyone can find information and an overview of new models on our website. If you are interested in participating as a respondent of your own reviews, please contact us at diecastplasticmodels@gmail.com

CHCETE NÁS PODPORIŤ? / DO YOU WANT TO SUPPORT US?

Ak máte záujem podporiť náš blog budeme radi. Peniaze vami zaslané budú použité na prevádzku domény a tiež i na rozširovanie rubrík a článkov o zberateľských modelov. Za každý váš príspevok vám ďakujeme.

If you are interested in supporting our blog we will be happy. The money you send will be used to operate the domain and also to expand the sections and articles on collector models. Thank you for each of your contributions.

BANKOVÝ ÚČET / BANK ACCOUNT:

SK65 1111 0000 0015 4033 4014

Advertisement