80. roky – Automobilové koncepty

HOME Garáž Koncepty Automobilové koncepty/ 80.roky

1989

Ferrari Mythos