PORSCHE 356 (1/64, SCHUCO)

HOME – POCKET CARS – SCHUCO – EDITION 1:64 – PORSCHE 356

We recently introduced the PORSCHE 356 in 1/87 scale as a new SCHUCO product for 2021. Another novelty from the SCHUCO workshop is again the PORSCHE 356, but in a 1/64 scale. The interesting thing about the model is at first glance that it is a simple kit. The manufacturer served a disassembled model in a transparent box together with tools and simple instructions for assembling the car.

Model PORSCHE 356 sme si nedávno predstavili v mierke 1/87 ako novinku SCHUCO pre rok 2021. Ďalšou z noviniek z dielne SCHUCO je opäť PORSCHE 356, avšak v mierke 1/64. Zaujímavosťou modelu je už na prvý pohľad, že ide o jednoduchú stavebnicu. Výrobca v priehľadnej krabičke naservíroval rozložený model spolu s náradím a jednoduchým návodom na zostavenie auta.

The process of building a model is simple and even small children should be able to handle it. The manufacturer points out that the model is intended for children from 14 years of age. We examined the car mainly before the assembly. SCHUCO perfectly managed to design not only precise lines, but also interior details and inserts. The metal chassis also carries a lot of detail. In the same quality, the manufacturer excelled in the case of graphically highlighted details, inscriptions and the PORSCHE logo.

Postup zostavenia modelu je jednoduchý a zvládnuť by to mali aj malé deti. Výrobca upozorňuje, že model je určený pre deti od 14 rokov. Auto sme skúmali predovšetkým ešte pred zostavením. SCHUCO dokonale zvládlo navrhnúť nielen presné línie, ale i detaily interiéru a vkladané diely. Taktiež kovový podvozok na sebe nesie množstvo detailov. V rovnakej kvalite sa výrobca vyznamenal i v prípade graficky zvýraznených detailov, nápisov a loga PORSCHE.

Above all, we would like to draw attention to perfect painting. The blue metallic color perfectly accentuated the beauty of the PORSCHE 356 model. If we imagine that many manufacturers do not pay much time and attention to this detail, the SCHUCO brand is the exact opposite. Every detail is simply precisely designed.

Chceli by sme predovšetkým upozorniť na dokonalé lakovanie. Modrá metalická farba dokonale zvýraznila krásu modelu PORSCHE 356. V našom hodnotení sme na druhé miesto dali spracovanie interiéru a predovšetkým za dokonale spracovaný volant. Ak si predstavíme, že mnohí výrobcovia týmto detailom veľa času a pozornosti nevenujú je značka SCHUCO pravým opakom. Každý detail je jednoducho precízne navrhnutý.

It’s really hard to find flaws on 1/64 scale models, which is really perfect for us. Only during a detailed survey of the model did we find really minor defects, which in the final result have no weight on the final result of a brief acquaintance with the model. Definitely don’t miss this PORSCHE if you are a fan of this brand and especially if you are a fan of 1/64 scale.

Je naozaj ťažké nájsť chyby na modely v mierke 1/64, ktorý je pre nás naozaj dokonalý. Až pri detailnom prieskume modelu sme našli naozaj drobné vady, ktoré však v konečnom výsledku nemajú žiadnu váhu na konečný výsledok krátkeho oboznámenia s modelom. Toto PORSCHE si rozhodne nenechajte ujsť pokiaľ ste fanúšikom tejto značky a zvlášť ak fandíte mierke 1/64.


Za podporu a sponzorovanie rubriky POCKET CARS ďakujeme spoločnosti SCHUCO / We thank SCHUCO for support and sponsorship of the POCKET CARS section.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s