SCANIA G500 DUMPER (1/100, SIKU)

HOME – POCKET CARS – SIKU – BUILDING SITE/CRANE – VARIOUS SCALE – SCANIA G500 DUMPER

In January, SIKU thought of even the smallest collectors. But don’t be fooled by the simplicity of the SCANIA G500 DUMPER at first glance. The manufacturer took great care of the exact lines and did not forget to precisely design the distinctive elements of the real G500. Most of the model is made of metal. Painting and graphic details such as headlights are shown perfectly. Nowhere on the models did we find defects in the paint or dirt. We had a positive impression of SCANIA. This impression was multiplied by a movable body for transporting stones. It is made of plastic, but again the manufacturer cared about its details and the delicate depiction of important elements.

V Januári SIKU myslel aj na tých najmenších zberateľov. Avšak nedajte sa zmiasť na prvý pohľad jednoduchosťou modelu SCANIA G500 DUMPER. Výrobca si dal veľmi záležať na presných líniách a nezabudol presne navrhnúť výrazné prvky reálnej G500. Prevažná časť modelu je vyrobená z kovu. Lakovanie a grafické detaily ako napríklad predné svetlá sú vyobrazené dokonale. Nikde na modely sme nenašli chyby v laku, alebo nečistoty. Celkový dojem zo SCANIE sme mali pozitívny. Tento dojem znásobovala i pohyblivá korba na prevoz kamenia. Je síce vyrobená z plastu, ale opäť si výrobca dal záležať na jej detailoch a jemnom vyobrazení dôležitých prvkov.

The interior in this small scale (1/100) is designed with enough detail to be able to present a real form. The truck cab is equipped with a pair of warning beacons. Another very interesting element of the model is the metal part of the chassis. It is worth noting the wheels, which, by the way, perfectly match the overall image of the truck, but also the fenders and some parts of the chassis. The badge of the chassis is a bit worse and does not offer much detail. The manufacturer rather mattered what we see.

Interiér je v tejto malej mierke (1/100) navrhnutý s dostatočným množstvom detailov, aby dokázal predstaviť reálnu podobu. Kabína nákladiaku je osadená párom výstražných majákov. Ďalším veľmi zaujímavým prvkom modelu je kovová časť podvozku. Za povšimnutie stoja kolieska ktoré mimochodom dokonale ladia k celkovej predstave nákladného auta ale tiež i blatníky a niektoré súčasti podvozku. Placka podvozku je už na tom o čosi horšie a veľa detailov neponúka. Výrobca si dal skôr záležať na tom čo vidíme.

If we evaluate the impression, it is quite positive. This is a really interesting model for small scale collectors. Moreover, if the collector fine-tunes it with the help of clever hands, we believe that something more will be created from this small car. For our smaller colleagues, SIKU also packed a tape (5m) that imitates the road. It is very nicely designed to allow the child’s imagination to further develop its imagination. The enclosed “work on the road” brand will also help to create more imagination.

Ak budeme hodnotiť dojem, je vcelku pozitívny. Pre zberateľov malých mierok je toto naozaj zaujímavý model. Naviac ak by si ho zberateľ pomocou šikovných rúk doladil veríme, že vznikne z tohto malého auta niečo viac. SIKU pre našich menších kolegov zberateľov pribalilo aj pásku (5m) ktorá imituje cestu. Je veľmi pekne navrhnutá, aby detskej predstave dovolilo viac rozvinúť svoju fantáziu. K tomu pomôže i priložená značka “práca na ceste”.

Kat. Číslo – REF: 1600
Mierka – Scale: 1/100
Rok – Year: 2021


Za podporu a sponzorovanie rubriky POCKET CARS ďakujeme spoločnosti OLYMPTOY, s.r.o. / We thank OLYMPTOY, s.r.o. for support and sponsorship of the POCKET CARS section.


Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s