BMW 2002 (1/64, SCHUCO)

HOME – POCKET CARS – SCHUCOEDITION 1:64 – BMW 2002

In March 1966, BMW made its debut with its new 1602 model at the Geneva Motor Show. It immediately received a positive response for its appearance and better price. It was basically a shortened, two-door version of the BMW 1600. The new version of the BMW 1602 was less luxuriously equipped, but it did not prevent it from winning the hearts of not only ordinary users. Its advantages of a smaller compact car suitable for sports purposes have also been noticed by racing clubs. In 1969, the 1602 was fitted with two-liter powertrains with one carburetor (74 kW; 99 hp) or two (88 kW; 118 hp). This created the BMW 2002 designation. In 1973, a version of the BMW 2002 TURBO with an output of up to 125 kW was presented at the Frankfurt Motor Show; 168 k. The BWM star rising UP.

V marci 1966 debutovala automobilka BMW so svojim novým modelom 1602 na Ženevskom autosalóne. Okamžite si získala pre svoj vzhľad i výhodnejšiu cenu kladný ohlas. V podstate išlo o skrátenú, dvojdverovú verziu BMW 1600. Nová verzia BMW 1602 bola síce menej luxusne vybavená, ale to nebránilo tomu, aby si získala srdcia nielen bežných užívateľov. Jej prednosti menšieho kompaktného vozu vhodné pre športové účeli si všimli aj pretekárske kluby. V roku 1969 boli do modelu 1602 osadené dvojlitrové pohonné jednotky s jedným karburátorom (74 kW; 99 k), alebo dvomi (88 kW; 118 k). Vzniklo tak označenie BMW 2002. V roku 1973 bola na autosalóne vo Frankfurte predstavená verzia BMW 2002 TURBO s výkonom až 125 kW; 168 k. Hviezda BWM stúpala strmo hore.

The small BMW 2002 model in 1/64 scale was donated to us by SCHUCO as a novelty for 2021. We are glad that even such a major model manufacturer is expanding its collection of models in this attractive scale. We think this is a step in the right direction. We have already met SHCUCO models on our wanderings around the model world. There is no doubt about quality and high standards, but what will it be like in our survey of this small scale?

Malý model BMW 2002 v mierke 1/64 nám do redakcie darovala spoločnosť SCHUCO ako novinku pre rok 2021. Sme radi, že i tak významný výrobca modelov rozširuje svoju kolekciu modelov v tejto atraktívnej mierke. Myslíme si, že je to krok správnym smerom. Na našich potulkách svetom modelov sme sa s modelmi SHCUCO už stretli. O kvalite a vysokom štandarde niet teda pochýb, ale ako tomu bude pri našom prieskume tejto malej mierky?

It is amazing to hold a model in a scale dominated by cheap mass-produced models distributed around the world. Of course, we have nothing against them, but enriching the collection with something else that carries more legacy makes the collection more. Mainly, the collection is gaining in seriousness. The model itself in orange lacquer, underwent a detailed examination of the lines that SCHUCO designed perfectly. The model must represent the initial BMW 2002 series, as it is fitted with only one rear-view mirror on the driver’s side. A number of high-quality highlighted body details under well-covering SCHUCO paint have been mastered per unit. Printed graphics also enliven the model and add to its exclusivity. However, SCHUCO should go a little further here and better tighten the resulting quality of the graphics.

Je úžasne držať v ruke model v mierke ktorej dominujú lacné masovo vyrábané modely rozšírené po celom svete. Samozrejme, že nič proti nim nemáme, ale obohatiť zbierku o niečo iné, čo v sebe nesie viac odkazu robí zo zbierky viac. Hlavne zbierka získava na vážnosti. Samotný model v oranžovom laku, prešiel podrobným skúmaním línii ktoré SCHUCO navrhlo dokonale. Model musí reprezentovať počiatočnú sériu BMW 2002, nakoľko je osadené iba jedným spätným zrkadlom na strane šoféra. Množstvo kvalitne zvýraznených detailov karosérie pod dobre kryjúcim lakom SCHUCO zvládlo na jednotku. Taktiež tlačená grafika oživuje model a dodáva mu na exkluzivite. Avšak tu by SCHUCO malo ešte trošku zabrať a lepšie dotiahnuť výslednú kvalitu grafiky.

The layout of the model gave us a view we did not expect. What the manufacturer served us, we really did not expect. I guess we have seen such distinctive elements and precisely designed parts of the interior only once. We have to admit that SCHUCO designers know what they are doing. However, even here we would recommend a little bit of fine-tuning. Especially the gear lever. It may seem like we are exaggerating a bit, but we know that SCHUCO has it.

Rozložením modelu sa nám naskytol pohľad aký sme nečakali. To čo nám naservíroval výrobca nás mierne prekvapilo. Tak výrazné prvky a presne navrhnuté časti interiéru sme videli hádam iba raz. Musíme uznať, že dizajnéri SCHUCO vedia čo robia. Avšak i tu by sme odporúčali trošku pár detailov doladiť. Predovšetkým rýchlostnú páku. Možno sa vám zdá, že už troška preháňame, ale my vieme, že SCHUCO na to má.

The chassis of the toy car is a symphony for the eyes. We haven’t had such a perfect impression as this BWM has given us for a long time. The manufacturer fitted the car with a lot of details. He left nothing out and highlighted the exhaust line with silver paint, which overall revived the entire metal chassis. The entire chassis set is completed by four authentically designed wheels with a well-emphasized tread pattern of rubber tires. If you were to ask yourself if this toy car is really worth me, we will answer that no, because only an immature collector would ask himself this question. Simply, the quality of SCHUCO combined with such a distinctive BMW model is a clear choice. I have to have it!

Podvozok autíčka je symfónia pre oči. Tak dokonalý dojem aký nám poskytlo toto BWM sme už dlho nemali. Výrobca osadil auto množstvom detailov. Nevynechal nič a výfukové vedenie zvýraznil striebornou farbou čo celkovo ešte viac oživilo celý kovový podvozok. Komplet podvozku uzatvára štvorica autenticky navrhnutých kolies s dobre zvýrazneným dezénom gumených pneumatík. Ak by ste sa sami seba pýtali, či mi toto autíčko naozaj stojí za to, tak vám odpovieme, že nie, lebo iba nezrelý zberateľ by si položil túto otázku. Jednoducho kvalita SCHUCO spojená s tak význačným modelom BMW je voľbou jednoznačnou. Musím ho mať!


Za podporu a sponzorovanie rubriky POCKET CARS ďakujeme spoločnosti SCHUCO / We thank SCHUCO for support and sponsorship of the POCKET CARS section.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s