BENTLEY CONTINENTAL GT “PIKES PEAK”

HOME – POCKET CARS – MINI GT – BENTLEY CONTINENTAL GT “PIKES PEAK”

Každoročná Júnová udalosť organizovaná už od roku 1916 v Colorade, USA je jednodňovým podujatím pre všetky tými z celého sveta, ktoré chcú otestovať svoje automobilové konštrukčné riešenia. Trať na vrchol hory PIKES PEAK je dlhá 20 kilometrov s prevýšením 1422 m končí v nadmorskej výške 4300 m. Riedky vzduch v tejto výške naozaj potrápi niejeden automobil. V roku 2019 sa závodov zúčastnila i spoločnosť BENTLEY so svojim modelom CONTINENTAL GT s číslom #100 v rámci exhibície. Časom 10:18.488 sa celkovo umiestnil na 14. mieste čo na sériové auto nie je až taký zlý výkon.

The annual June event, organized since 1916 in Colorado, USA, is a one-day event for all those from around the world who want to test their automotive design solutions. The track to the top of the PIKES PEAK mountain is 20 kilometers long with an elevation gain of 1422 m and ends at an altitude of 4300 m. Thin air at this height really bothers many cars. In 2019, BENTLEY also took part in the races with its CONTINENTAL GT model with number # 100 as part of the exhibition. With a time of 10: 18.488, he placed 14th overall, which is not such a bad performance for a production car.

V roku 2020 ako poctu tomuto výkonu spoločnosť TRUE SCALE MINIATURES pod svojou dcérskou divíziou MINI GT uviedla krásnu repliku s autentickým zovňajškom. Značka MINI GT sa venuje výhradne modelom v mierke 1/64. Odliatok modelu sa vyznačuje maximálnou precíznosťou a dobre navrhnutými líniami. My sme predovšetkým ocenili celkový autentický vzhľad. Dojem z modelu je dokonalý. Lakovanie a printová grafika je dokonalá bez výrazných defektov. Taktiež množstvo vkladaných dielov je v top kvalite. Pohľad do interiéru sa nesie v duchu vysokej presnosti, ktorú MINI GT na modely predviedla.

In 2020, in honor of this performance, TRUE SCALE MINIATURES, under its subsidiary MINI GT division, introduced a beautiful replica with an authentic exterior. The MINI GT brand is dedicated exclusively to 1/64 scale models. The casting of the model is characterized by maximum precision and well-designed lines. We especially appreciated the overall authentic look. The impression of the model is perfect. Varnishing and printing graphics are perfect without significant defects. Also, the number of inserted parts is in top quality. The view of the interior is in the spirit of the high precision that the MINI GT has demonstrated to the models.

Kovový podvozok je osadený autentickými gumenými kolieskami v dvoch farebných tónoch. Taktiež detaily podvozku dovoľujú lepšiu predstavivosť o reálnom prevedení. Dojem z tohto BENTLEY je dokonalý a veríme, že sa nestretáme na stránkach nášho magazínu posledný krát so značkou MINI GT. Jedinou nevýhodou modelov MINI GT z pohľadu zberateľa je ich horšia dostupnosť na trhu a obmedzené vyrobené množstvo. Samozrejme o to väčšiu cenu má tento model vo vašej zbierke doma. Nutne ešte musíme dodať, že autíčko je vyrobené v licencii BENTLEY. Náš verdikt!? Odporúčame!!!

The metal chassis is fitted with authentic rubber wheels in two color tones. Also the details of the chassis allow a better imagination of the real design. The impression from this BENTLEY is perfect and we believe that we will not meet the MINI GT brand on the pages of our magazine for the last time. The only disadvantage of the MINI GT models from the collector’s point of view is their worse availability on the market and limited production. Of course, this model is all the more valuable in your collection at home. We must add that the toy car is manufactured under a BENTLEY license. Our verdict !? We recommend!!!

Kat. Číslo – REF: 162
Mierka – Scale: 1/64
Rok – Year: 2019


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s