FORD F-150 PICK-UP CAMPER

HOME – POCKET CARS – SIKUHOBBY / LEISUREVARIOUS SCALE – FORD F-150 PICK-UP CAMPER

Prvým modelom z novej ponuky na rok 2021 je krásny FORD F-150 (Trinásta generácia 2015 – 2020) s obytnou nadstavbou na bývanie. S modelmi SIKU sme sa v našej redakcii stretali skromne, vďaka novej spolupráci so spoločnosťou SIKU ktorú zastupuje na Slovenskom a Českom trhu firma OLYMPTOY sa budú môcť naši čitatelia pravidelnejšie oboznamovať s novinkami ktoré sa pripravujú na rok 2021. Budeme úprimní ak povieme, že sme veľa inovácii nečakali, ale to sme ešte nevedeli ako ďaleko sme od pravdy. SIKU nás veľmi prekvapilo.

The first SIKU model from new offer for 2021 is the beautiful FORD F-150 (Thirteenth Generation 2015 – 2020) with a camping construction. It is a pity that we met little with SIKU models in our editorial office. Thanks to the new cooperation with SIKU, which is represented on the Slovak and Czech market by OLYMPTOY, our readers will be able to get acquainted more regularly with the news that are being prepared for 2021. We will be honest if we say we didn’t expect much innovation, from the truth. SIKU surprised us a lot.

Už na prvý pohľad celému setu dominuje nadstavba z plastu, ktorá je jednoduchým patentom usadená na korbu auta. Výrobca si dal na každom milimetri modelu záležať a tak si dovolil vybaviť obytnú časť nielen pohyblivými dverami, ale i výsuvnou clonou proti slnku. A interiér? Ani na ten sa nezabudlo. Ak odstránime obytnú nadstavbu, ostane nám v bledomodrom metalickom laku samotné auto. Samo o sebe pôsobí impozantne. Lakovanie je na vysokej úrovni, bez prevrstvenia alebo naopak nedostrekov. Po otvorení dverí kde obvykle sú vynechané miesta nástrekov si SIKU dalo záležať, aby sa tento nedostatok neobjavil. Dávame palec hore. Hneď k tomu pripočítame druhý palec za nálepky a farebne zvýraznené detaily ako sú zadné koncové svetlá či predná maska. Všetko sedí na správnom mieste a farby sú nanesené s vysokou presnosťou.

At first glance, the whole set is dominated by a plastic camping construction, which is placed on the body of the car with a simple patent. The manufacturer took care of every millimeter of the model, so he allowed himself to equip the living area not only with a movable door, but also with a sliding screen against the sun. And the interior? Not even that was forgotten. If we remove the camping structure, the car itself will remain in the pale blue metallic paint. It looks impressive in itself. Painting is at a high level, without overcoating or, conversely, non-spraying. After opening the door, where spray areas are usually omitted, SIKU was careful not to have this shortcoming. We give a thumbs up. We immediately add the second inch for stickers and color-enhanced details such as rear tail lights or front grille. Everything sits in the right place and the colors are applied with high precision.

Línie auta sú precízne navrhnuté podľa reálnej predlohy. Najviac nás pútala predná masívna maska a zadné čelo korby na ktorom je dobre navrhnuté označenie F-150. Veľkým plusom je i dôkladné znázornenie jednotlivých dielov karosérie. Nezabudlo sa ani na detaily ako sú kľučky na dverách , nástupne lišty a pod. Celý návrh auta od SIKU na nás pôsobí naozaj realisticky. K tomu napomáha podlahová výplň na korbe a tiež i dokonalé línie prednej kapoty a strechy autíčka. Myslíme si, že ide o jeden z tých lepších modelov Ford F-150 v malej mierke.

The lines of the car are precisely designed according to a real model. We were most attracted by the massive front mask and the rear front of the hull, on which the F-150 is well visible. A big plus is a thorough representation of individual body parts. SIKU did not forget about details such as door handles, boarding rails, etc. The whole design of the car from SIKU looks really realistic to us. This is aided by the floor paneling on the body and also by the perfect lines of the front hood and roof of the car. We think this is one of the better models of the Ford F-150 on a small scale.

Interiér vozidla je navrhnutý v rovnakom duchu ako skelet auta. Prepracovaný, doladený a pôsobí vierohodne. Ak si dobre preskúmate interiér nájdete i ovládacie prvky na posun sedačky šoféra a spolujazdca. Až do takých detailov si SIKU dovolilo zájsť a mi mu za to dávame ďalší bod. Pravým opakom interiéru je podvozok. Je síce osadený krásnymi gumenými kolieskami, okrem dát o výkone vozidla, signovania výrobcu nájdeme na podvozku veľmi málo z toho čo reálny voz ponúka. Tu by sme osobne zapracovali na viac detailoch. V každom ohľade autíčko ponúka veľa príjemných dojmov. Nielen množstvo pohyblivých častí nám pri teste robilo radosť, ale výrobca dodal aj kempový set na sedenie v zelenej farbe. Autíčko má možnosť zapojenia prívesu. Pre mnohých je toto auto prekvapením ako pre nás, preto neváhajte a skúste si tento model kúpiť, aby rozšíril rozmanitosť vašej zbierky. Pre šikovnejších je to cesta ako si postaviť vlastnú, jednoduchú diorámu. Náš verdikt? Odporúčame.

The interior of the vehicle is designed in the same spirit as the car’s frame. Sophisticated, fine-tuned and credible. If you explore the interior well, you will also find controls for moving the driver’s and front passenger’s seats. The exact opposite of the interior is the chassis. Although it is equipped with beautiful rubber wheels, in addition to data on the performance of the vehicle, the manufacturer’s signatures can be found on the chassis very little of what a real car offers. Here we would personally work on more details. In every respect, the toy car offers many pleasant impressions. Not only did we enjoy the number of moving parts during the test, but the manufacturer also supplied a camping set for sitting in green. The car has the option of connecting a trailer. For many, this car is a surprise for us, so do not hesitate and try to buy this model to expand the diversity of your collection. For the smarter, it’s a way to build your own, simple diorama. Our verdict? We recommend.

Kat. Číslo – REF: 1693
Mierka – Scale: 1/70
Rok – Year: 2021

REKLAMA

Za podporu a sponzorovanie rubriky POCKET CARS ďakujeme spoločnosti OLYMPTOY, s.r.o. / We thank OLYMPTOY, s.r.o. for support and sponsorship of the POCKET CARS section.


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s