ŠKODA SUPER SPORT 724 FERAT 1971 (1/43, FOX18)

HOME – GARÁŽ – RECENZIE MODELOV – ŠKODA SUPER SPORT 724 FERAT 1971

„Klapka… Upír z Feratu po prvé“ Píše sa rok 1981 a režisér Juraj Herz so svojim filmárskym tímom zahajuje natáčanie hororového filmu. Nielenže do hlavných úloh obsadil zaujímavé herecké osobnosti ako Dáša (Havlová) Veškrnová či Jiří Menzl, no vzkriesil po desať ročnom odpočívaní model Škoda Superb (typ 724), ktorí vďaka normalizácií dostal stopku v roku 1972 od výkonných predstaviteľov vtedajšej KSČ. Za úplný vznik typu 724 je považovaný rok 1969. Ako základ modelu poslúžil už v tej dobe veľmi známy model Škoda 110 Rally. V roku 1971 boli dokončené práce na prvom prototype. Vytvoriť filmovú verziu automobilu dostal za úlohu Theodor Pištěk, ktorý sa svojej úlohy chopil, a doviedol výsledný model auta k dokonalosti, podľa predstav režiséra. Vďaka práci  dizajnérov a firme FOX18 Model Cars, Vám dnes môžeme predstaviť model „Upíra“ v mierke 1/43.

“Clack … Vampire from Ferat for the first time” Is year 1981 and director Juraj Herz and his film team begins shooting a horror film. Not only did he cast interesting actors such as Dáša (Havlová) Veškrnová and Jiří Menzl in the main roles, but after ten years of rest, the Škoda Superb (type 724) resurrected, which, thanks to normalizations, received a stop sign in 1972 from the executives of the then Communist Party. The year 1969 is considered to be the complete origin of the 724. The already well-known Škoda 110 Rally model served as the basis of the model at that time. In 1971, work on the first prototype was completed. Theodor Pištěk was given the task of creating a film version of the car, who took up his task and brought the final model of the car to perfection according to the director’s ideas. Thanks to the work of the designers of the FOX18 Model Cars company, today we can present the “Vampire” model in 1/43 size.

FOX18 nenecháva nič na náhodu a každý detail svojich produktov dôkladne premyslia do najmenších podrobností. Už samotný obal modelu s množstvom informácii o reálnej predlohe v českom a anglickom jazyku jasne hovorí, že výrobca ponúka zákazníkovi dokonalý produkt. Model je usadený v masívnej krabičke s oblými hranami. Celkový prvý dojem z modelu, možno označiť ako  exkluzívny. Dokonalá laková úprava v čiernej lesklej farbe je doplnená o červené línie. Tie zvýrazňujú jednotlivé diely karosérie a dodávajú autu démonický vzhľad. Použitie červenej farby na výpletové disky tento dojem vysoko znásobuje. Doporučujeme venovať trošku času skúmaniu modelu. Firma FOX18 naozaj dotiahla tento model k vysokej úrovni porovnateľnej s mnohými špičkovými výrobcami modelov. Línie samotnej karosérie verne kopírujú reálnu predlohu. Naozaj krásny bočný pohľad prináša množstvo dizajnérskych lahôdok. Jednou z nich klesajúca spodná hrana bočného skla, ktorá vychádza z predného blatníku. Zadnej časti dominuje naozaj masívne prítlačné krídlo. Niet sa čo čudovať, že na výstave v Bruseli roku 1981, budila Škodovka s týmto automobilom vysoký záujem.

FOX18 leaves nothing to chance and carefully thinks every detail of their products down to the smallest detail. The packaging of the model itself, with the amount of information in the original template in the Czech-English language, clearly states that the manufacturer offers the customer the perfect product. The model is seated in a massive box with double edges. The overall first impression of the model can be described as exclusive. The perfect lacquer finish in black glossy color is complemented by red lines. These accentuate the individual body parts and give the car a demonic look. The use of red for stringing wheels greatly multiplies this impression. We recommend taking some time to research the model. The FOX18 company has really achieved this model at a high level comparable to many top model manufacturers. The lines of the body itself faithfully copy the real model. A really beautiful side view is brought by a number of designer delicacies. The lower edge of the side window, which extends from the front fender, decreases once. The rear part is dominated by a really massive pressure wing. It is no wonder that at the exhibition in Brussels in 1981, Škoda aroused high interest in this car.

Množstvo vkladaných dielov, ako sú predné i zadné svetlá doľaďujú model k vernej predlohe. Tento fakt znásobuje i sústava nočných reflektorov na prednej kapote. FOX18 prekvapila dokonale vyvedenými stieračmi na čelnom skle. I tu sa snažili dobre zachovať mierku 1/43. Veľmi precízny detail je i delenie bočných skiel, cez ktoré je možno vidieť opäť dokonale navrhnutý interiér auta. Samozrejmosťou podľa reálnej predlohy je i jedno spätné zrkadlo na strane vodiča. Jemná práca výrobcu je vidieť na každom centimetri modelu. Zadná časť vozidla je okrem prítlačného krídla pôsobivá i vďaka žalúziám nad zadným sklom, cez ktoré bola vidieť pohonná jednotka o objeme 1,1 litra s výkonom 73 koní (54kW).

A number of inserts part, such as front lights, refine the model to the original. This fact is multiplied by the system of night headlights on the front hood. The FOX18 surprised with its perfectly wiped windscreen wipers. Here they tried to maintain a 1/43 scale well. A very precise detail is the control of the side windows through which you can see again the perfectly designed interior of the car. A matter of course according to the real model is one rear-view mirror on the driver’s side. The fine work of the manufacturer can be seen on every inch of the model. In addition to the pressure wing, the rear part of the vehicle is also impressive thanks to the blinds above the rear window, through which the 1.1-liter power unit with a power of 73 hp (54 kW) could be seen.

Aby to nebolo len o dokonalosti a kladoch. Musíme troška upozorniť na centrovanie zadného krídla. Pri pohľade z vrchu na model, je výrazne vidieť posunutie ľavej strany smerom dozadu. Ďalším mínusom považujeme nálepky. Tie sú síce v dobrej a zreteľnej forme. No pôsobia plastický, ako práca začiatočníckeho modelára. Nie sú osadené ani rovnobežne s líniami automobilu. Tento nedostatok zrejmí predovšetkým na bokoch dvier. Pre podrobné skúmanie modelu sme si dovolili odmontovať podstavec. Pohľad na podvozkovú časť modelu je fádny. Zrejme kvôli nedostatočným informáciám o usporiadaní podvozku nemohli dizajnéri z FOX18 dostatočne navrhnúť podvozok. Preto je len v podobe plastovej čiernej placky. Azda len na naznačený výfuk ústiaci vzadu, na ľavej strane je priznaním výbavy na podvozku. Krásnym dezénom na gumených pneumatikách končí naša krátka recenzia naozaj krásneho modelu auta, kultovej ikony filmárskeho plátna. A jedného z mnohých nenaplnených snov konštruktérov minulej éry. Ešte raz sa chceme poďakovať tímu FOX18 za poskytnutie modelu pre účely recenzie. A prajeme im veľa spokojných zákazníkov a plno dobrých nápadov do budúcna. Model si môžete zakúpiť na stránkach FOX TOYS www.foxtoys.cz.

So that it is not just the perfection of the treasures. We need to draw some attention to the centering of the rear wing. When looking at the model from above, the shift of the left side towards the back is clearly visible. We consider stickers another minus. They are in a good and obvious form. But they look plastic, like the work of a beginner modeler. They are not even installed parallel to the car line. This shortcoming belongs mainly to the sides of the door. For a detailed examination of the model, we allowed ourselves to remove the base. The view of the chassis part of the model is dull. Probably due to insufficient information about the chassis layout, the FOX18 designers could not design the chassis sufficiently. Therefore, it is only in the form of a plastic black pancake. Perhaps only to the indicated exhaust opening at the rear, on the left side is a declaration of equipment on the chassis. Our short review of a really beautiful car model, the iconic icon of the film screen, ends with a beautiful design on rubber tires. One of the many unfulfilled dreams of designers of the past era. Once again, we would like to thank the FOX18 team for providing the model for review purposes. We wish them many satisfied customers and good ideas for the future. You can buy the model on the FOX TOYS website www.foxtoys.cz.


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu, o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s