ALPINE A110 CUP (1/43, BURAGO)

HOME – GARÁŽ – RECENZIE MODELOV – McLAREN 12C GT3

Keď v roku 1955 Jean Rédélé zakladal svoju domácu dielňu na výrobu automobilov, prevažne určených pre automobilový šport ani len netušil čo sa po viac ako 62 rokoch zo značky Alpine stane. Jej znovu zrodenie v roku 2017 nebolo čisto náhodné. Renault potreboval doplniť do svojej stajne plnokrvníka so športovým duchom. Naviac to automobilka dlhoval celému svetu, aby znova oživila značku Alpine. Ak ste nás pozorne sledovali, model ALPINE A110 CUP sme už v našom blogu mali, len v mierke 1/64 od HOT WHEELS. Viac o tomto autíčku si môžete prečítať TU.

When Jean Rédélé set up his home workshop in 1955 to produce cars, mainly for motorsport, he had no idea what would happen to the Alpine brand after more than 62 years. Her rebirth in 2017 was not purely coincidental. Renault needed to add a thoroughbred with a sporty spirit to its stable. In addition, the carmaker owed the world a whole to revive the Alpine brand. If you followed us closely, we already had the ALPINE A110 CUP model in our blog, only in 1/64 scale from HOT WHEELS. You can read more about this car HERE.

Model v mierke 1/43 z produkcie BURAGO isto mnohý z vás poznajú. Využili sme možnosť model rozobrať. Chceli sme aby ste i vy videli ako to vyzerá v kokpite auta. Musíme uznať, že po predošlých skeptických pohľadoch na modely BURAGO nás tento malý drobec presvedčil, že to nie je až tak zlé. Modrá metalická farba je na modely dobrá bez výrazných defektov. To isté platí aj o grafických doplnkoch. Krásny návrh malého autíčka uzatvára čierna matná strecha s veľkým A.

The 1/43 scale model from the BURAGO production is certainly familiar to many of you. We used the opportunity to disassemble the model. We wanted you to see what it looks like in the cockpit of a car. We have to admit that after previous skeptical looks at the BURAGO models, this little crumb convinced us that it’s not that bad. The blue metallic color is good for models without significant defects. The same goes for graphics accessories. The beautiful design of a small toy car is completed by a black matte roof with a large A.

Línie modelu sú verné reálnej predlohe. Množstvo detailov je príjemným spestrením autíčka určenom pre deti od 3 rokov. Ale je to o pocitoch. I keď je podvozok modelu bez detailov. Alebo karoséria bez pohyblivých častí. Celkový dojem z modelu je dokonalý. Veľmi sa nám páčili kolieska ktoré vyladili športového ducha auta. Dokonca sú podobné ako na reálnom aute. Do interiéru auta výrobca osadil bezpečnostnú klietku, s jedným športovým sedadlom. Taktiež palubná doska a volant sú podobné reálnej predlohe. Považujeme to za dobrí krok BURAGO, smerom k lepším zberateľským modelom,

The lines of the model are true to the real model. Lots of details are a pleasant addition to the toy car designed for children from 3 years. But it’s about feelings. Although the chassis of the model is without details. Or a body without moving parts. The overall impression of the model is perfect. We really liked the wheels that tuned the car sporty spirit. They are even similar to a real car. The manufacturer fitted a safety cage with one sports seat in the car’s interior. Also the dashboard and steering wheel are similar to the real model. We consider this a good step for BURAGO, towards better collector models,


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu, o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s