BMW M3 (E30) DTM BRNO 1992 (1/43, CMR)

HOME – GARÁŽ – RECENZIE MODELOV – BMW M3 (E30) DTM BRNO 1992

Z poličky sme vybrali pre dnešnú krátku recenziu veľmi zaujímavý model. A hneď z niekoľkých dôvodov. Prvým je, že ide o veľmi atraktívny a uznávaný model BMW M3. Druhým zaujímavým faktom je zaujímavý predovšetkým pre čitateľov z bývalého Československa. Replika modelu stvárňuje automobil ktorý vyhral veľkú cenu Brna v roku 1992. A pre nás je zaujímavým i sfarbením. FINA livery boli vždy pre nás veľmi atraktívne. Výrobca modelov CMR je na našich stránkach prvýkrát. Nadišiel čas sa troška oboznámiť s kvalitou tejto známej značky.

Today we chose a very interesting model from shelf for short review. And for several reasons. The first is that it is a very attractive and acclaimed BMW M3 model. The second interesting fact is interesting especially for readers from the former Czechoslovakia. A replica of the model depicts a car that won the Brno Grand Prix in 1992. And it is also interesting to us in color. FINA livery have always been very attractive to us. The manufacturer of CMR models is on our website for the first time. It’s time to get a little acquainted with the quality of this well-known brand.

Línie modelu dobre kopírujú reálnu predlohu. Množstvo detailov ladí model k dokonalosti. Dobre navrhnutá maska i zadné čelo repliky u nás získali plusové body. Taktiež zadné prítlačné krídlo budí dojem dobre odvedenej práce. O zadnom okne s potlačeným ohrevom skla sa vyjadríme rovnako. Je dokonalé. Športové prvky karosérie na podbehoch, pod nárazníkmi vpredu a vzadu hodnotíme kladne. Do pozornosti by sme vám chceli dať športové spätné zrkadlá, ktoré sú osadené i imitáciou zrkadla. Na čelnom skle sme sa kochali krásne navrhnutým centrálnym stieračom.

The lines of the model copy the real model well. Lots of details tune the model to perfection. The well-designed mask and the back of the replica gained plus points. Also, the rear pressure wing gives the impression of a job well done. The same is said about the rear window with suppressed glass heating. It’s perfect. We evaluate the sporty elements of the body on the wheel arches, under the front and rear bumpers positively. We would like to draw your attention to sports rear-view mirrors, which are also fitted with imitation mirrors. On the windshield, we loved the beautifully designed central wiper.

Detailným skúmaním lakovania modelu sme prišli k názoru, že CMR si naozaj dáva záležať na kvalite. No i tu sme našli pár drobných nedostatkov. Drobné zalakované nečistoty. Voľným okom však tieto nedostatky veľmi nevidieť. O nálepkách a potlačených detailoch môžeme povedať to isté. Sú na dobrej úrovni, ale sú poznačené sem tam vypadnutou farbou.

After a detailed examination of the painting of the model, we came to the conclusion that CMR really cares about quality. But even here we found a few minor defect. Minor painted dirt. However, it is impossible to see these defect with the naked eye. We can say the same about stickers and printed details. They are at a good level, but they are marked with a fallen color.

Interiér auta je upravený do pretekárskej podoby. Prebytočná váha je vyhodená. Naopak pribudol bezpečnostný rám kokpitu a športová sedačka. Detailom v kabíne sme venovali viac času. Veľké množstvo drobných ale potrebných dielov a detailov je tu naozaj veľa.

The interior of the car is modified into a racing form. Excess weight is thrown away. On the contrary, a cockpit safety frame and a sports seat have been added. We devoted more time to the details in the cabin. There is a lot of small but necessary parts and details here.

Celý náš pohľad na model chceme uzavrieť podvozkom. Ten je z viditeľnej časti osadený naozaj krásnymi replikami kolies. Mnoho výrobcov modelov tento fakt troška ignorujú, ale v prípade CMR ide o naozaj dobre navrhnuté a zvolené kolesá. Pri pohľade zo spodnej strany modelu vidno naozaj precíznu prácu dizajnérov od CMR. Dali si veľmi dobre záležať na prevedení každého detailu. Dojem z celého modelu je dobrý a pohľad na BMW vo farbách FINA je vždy krásny. V prípade ak natrafíte na tento model u niektorého z predajcov neváhajte.

We want to close our whole view of the model with a chassis. It is for the most part equipped with really beautiful replicas of wheels. Many model manufacturers ignore this fact a bit, but in the case of the CMR, these are really well-designed and chosen wheels. When viewed from the bottom of the model, you can see the really precise work of the designers from CMR. They cared very well about the execution of every detail. The impression of the whole model is good and the look at BMW in FINA colors is always beautiful. If you come across this model at one of the dealers, do not hesitate.


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu, o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s