LIAZ 110 (1/43, FOX18)

HOME – GARÁŽ – RECENZIE MODELOV – LIAZ 110

LIAZ (Liazka) to je synonymum doby, kedy svet veril v ľudskosť, kedy doba pre mnohých ľudí bola hojná a všade bolo všetkého dostatok. Bohužiaľ v novej kapitalistickej dobe sa miesto pre tieto vozy nenašlo. Odišli do automobilovej histórie a my si ich môžeme pripomínať aspoň formou krásnych modelov. Do rúk sa nám dostala replika LIAZ od FOX18, ktorá ich navrhla v mierke 1:43.

LIAZ is a synonym of a time when the world believed in humanity, when times were abundant for many people and everything was plentiful everywhere. Unfortunately, in the new capitalist era, there was no place for these cars. They have gone down in automotive history and we can remember them at least in the form of beautiful models. We got a replica of LIAZ from FOX18, which designed them in a scale of 1:43.

Dokonalosť modelov od FOX18 už máme overenú z predchádzajúcich recenzií . Len na slovo vzatí špecialisti dokážu na týchto modeloch nájsť drobné nezrovnalosti. Nám však prídu modely perfektné. Prevažná časť modelu LIAZ 110 je vyrobená z kovu a doplnená o drobné plastové detaily. Celkový dojem z modelu zhrnieme slovom exkluzívny. Lakovanie kabíny je dobré. Tu a tam sme našli chyby v laku. To isté platí o grafických detailoch. Farby pôsobili vyblednuto a miestami sme zaznamenali vypadnutú farbu.

We have verified the perfection of the models from FOX18 from the previous reviews. In a word, specialists can find minor discrepancies in these models. However, we find the perfect models. The majority of the LIAZ 110 model is made of metal and complemented by small plastic details. We will summarize the overall impression of the model with the word exclusive. Cab painting is good. Here and there we found bugs in the paint. The same goes for graphic details. The colors looked faded and in some places we noticed a dropped color.

Množstvo presných detailov podvozku, kabíny i interiéru nás pútali počas písania celej recenzie. Prepracovanosť podvozku, ktorý dokonale mapuje reálnu predlohu v sebe nesie množstvo detailov. Je nutné venovať naozaj dostatok času na to, aby ste si povšimli všetky detaily ktoré nám FOX18 pripravila. Lakovanie modrej farby je bezchybné. Chrómové detaily pôsobia troška umelo. Taktiež koncové svetlá by si zaslúžili viac prepracovať.

Lots of exact details of the chassis, cab and interior captivated us as we wrote the entire review. The sophistication of the chassis, which perfectly maps the real model, contains a lot of details. It is necessary to devote really enough time for you to notice all the details that FOX18 has prepared for us. Blue paint is flawless. The chrome details look a bit artificial. The taillights would also deserve more redesign.

Znázornenie dezénu na pneumatikách je dokonalé. Čo sa nám veľmi páčilo je imitácia, zvarov nitovania i skrutiek na ráme. Výfuk, by si zaslúžil viac prepracovať. Taktiež odlievacie formy a konečné finálne úpravy opracovania kovových i plastových dielov by si zaslúžili väčšiu pozornosť. Ale ako sme už spomenuli, je to o dojme a ten je pri tomto modely veľký. Limitovaný počet 300 vyrobených kusov robí z tohto modelu naozaj atraktívny zberateľský artikel. Ku každému modelu je priložený certifikát. Veríme a dúfame, že chalani z FOX18 nebudú spať na vavrínoch a už teraz sa tešíme, kedy sa viac budeme oboznamovať z prácou tejto spoločnosti. Prajeme i v novom roku veľa úspechov a spokojných fanúšikov. Viac o modeloch FOX18 nájdete na www.fox18.cz

The representation of the tread pattern on the tires is perfect. What we really liked is the imitation, the rivet welds and the screws on the frame. The exhaust deserves more rework. Also, casting molds and finishing of metal and plastic parts deserve more attention. But as we mentioned. It’s about the impression and it’s big with this model. The limited number of 300 pieces produced makes this model a really attractive collector’s item. A certificate is attached to each model. We believe and hope that the guys from FOX18 will not sleep on their laurels, and we are already looking forward to learning more about the work of this company. We wish you a lot of success and happy fans in the new year as well. You can find more about FOX18 models at www.fox18.cz.

Tričko LIAZ z našej kolekcie.


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu, o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Advertisement

One thought on “LIAZ 110 (1/43, FOX18)

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s